Förklaring på boken Kashf ush Shubuhat (007)

Publicerad : torsdag, 02 november 2017
 • Föreläsare: Imran Sheikh

Beskrivning

Kashf ush Shubuhat
Lektion 7

Fortsättning av förordet där Shaykh ul-Islam Muhammad bin Abdil Wahab förklarar fenomenet Tawhid och varnar för shirk. I denna lektion påpekas fyra viktiga punkter som måste kännas till för den som studerar detta ämne.

- Innebörden av troslära och kunskap.

- Skillnad mellan "stor shirk" och "liten shirk", definition - och exempel.

- Vilken form av shirk blir inte förlåten?

- Defintion av Islam och Islams innebörd.

- Okunskap om Tawhid och typer av otro.

 

Ta del av belöningen, dela!

 • Al-Qawaid ul-Muthla
  En serie som går igenom något enormt, Principer om hur man ska förstå och förhålla sig till Allahs Namn och Egenskaper

  Gå till serie

 • Hadith Ul Ifk
  Anklagelserna som uppkom mot Aisha var en stor prövning, men vad kan du om den egentligen? Kan vi dra några lärdomar från den?
  Lyssna och ta del av denna lärorika serie!

  Gå till serie

 • Ayat ul-Kursi
  Denna mäktiga vers är koranens bästa!
  Varför? Lyssna på denna serie och denna vers kommer inte bli densamme, du kommer få en helt annan förståelse för den.

  Gå till serie

 • Skillnaden mellan at ge råd och klandra [Ibn Rajab al-Hanbali]
  Detta är ett otroligt viktigt ämne som tar upp tillvägagångsättet om hur man ska ge råd, när man ska ge råd och det viktigaste VARFÖR man ger råd. Missa inte att ta del utav denna fantastiska serie!

  Gå till serie