Fanatism och överdrift kring lärda (Del 2)

Publicerad : tisdag, 05 mars 2019
  • Föreläsare: Imran Sheikh

Beskrivning

 

Fanatism och extremism kring de lärda (Del 2)

 

Denna lektion innehåller:

 

* Imam ash-Shawkanis uppdelning av människor

* Studenter är ofta anledningen till ondska och prövningar

* Att använda meningsskiljaktigheter som anledning till prövningar och tjafs

* Imam al-Khattabi om sådana individer och deras beteenden

* Vad innebär fanatism och hur kan vi definiera det ?

* Att följa de lärda och att inte följa blint

* Använd hjärnan! - Shaykh al-Albani

* Imam Ibn ul-Qayyim om skillnaden mellan blint följe och sunt följe

* Relationen mellan blint följe och fanatism

* Imam Ibn Taymiyyah om att placera en specifik individ som avgörande mått, våg eller ribba - Ett fanatiskt beteende

 

Ta del av belöningen, dela!