Tafsir på Surah al-Hujuraat (Vers 6)

Publicerad : lördag, 19 maj 2018
  • Föreläsare: Imran Sheikh

Beskrivning

* Hur behandlar man information?

* Vem var Walid ibn Uqbah?

* Kan profetens följeslagare hamna i misstag?

* Typer av vittnen och rättssäkerhet

Ta del av belöningen, dela!