Tafsir på Surah al-Hujuraat (Vers 7-8)

Publicerad : lördag, 19 maj 2018
  • Föreläsare: Imran Sheikh

Beskrivning

* Profetens (salallahu alayhi wa sallam) åsikt är den avgörande

* Goda handlingar är älskade hos de troende

* Dåliga handlingar är hatade hos de troende

* Typer av synder och dess nuvåer

* Allahs välsignelser och förträffligheter över de troende

* Vägledning och sökandet av sanningen

Ta del av belöningen, dela!