Tafsir på Surah al-Hujuraat (Vers 9 - 10)

Publicerad : måndag, 30 juli 2018
  • Föreläsare: Imran Sheikh

Beskrivning

* Möjligheten till konflikt mellan de troende

* Troende fastän konflikt och strid mot varandra

* Typer av stridande grupper

* Rättvisa, lösning och välvilja

* De troende är syskon och bandet mellan de troende

* Dygden med att lösa konflikter mellan individer

Ta del av belöningen, dela!